Th 2, 05/09/2022 | 11:20 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài

Kế hoạch phối hợp giúp tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở những thị trường nước ngoài trọng điểm, nâng cao vị thế và uy tín của sản phẩm Việt Nam ở thị trường nước ngoài.

Ngày 30/8/2022, tại Cục Sở hữu trí tuệ đã diễn ra cuộc họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài nhằm triển khai Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 (Kế hoạch số 3926/KH-BCT-BNNPTNT ngày 31/12/2021) của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.

 

Cuộc họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài

 

Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tổ công tác, gồm: Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang - Tổ trưởng; Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Lê Hồng - Tổ phó thường trực; Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Hoàng Minh Chiến - Tổ phó; và các thành viên của Tổ công tác. Cuộc họp cũng có sự tham gia của đại diện của các cơ quan đầu mối triển khai Kế hoạch.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã cùng trao đổi về cơ chế, cách thức phối hợp triển khai Kế hoạch giữa các thành viên của Tổ công tác, nhằm đảm bảo hiệu quả và chất lượng của các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Các hoạt động dự kiến triển khai trong năm 2022 - 2023 cũng được thảo luận tại cuộc họp, bao gồm 6 nhóm hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài, cụ thể là: nghiên cứu thực trạng và khảo sát nhu cầu của các nhóm chủ thể có liên quan; tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn; tăng cường tuyên truyền, quảng bá; phát hành các xuất bản phẩm, hướng dẫn dành cho doanh nghiệp và các chủ thể liên quan; đẩy mạnh tư vấn trong và ngoài nước; và thí điểm hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, sở hữu trí tuệ nói chung, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý nói riêng đang ngày càng khẳng định vai trò là công cụ đắc lực trong hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hiệu quả sản xuất và kinh doanh. Chính vì vậy, việc phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc sử dụng nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt là nông sản và đặc sản các vùng miền ở nước ngoài.

Đặc biệt, từ kết quả của cuộc họp, Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022 - 2023 sẽ được triển khai thống nhất và hiệu quả hơn trong thời gian tới đây.

 

Liên kết nguồn tin: https://most.gov.vn/vn/tin-tuc/22272/hop-to-cong-tac-trien-khai-ke-hoach-phoi-hop-ho-tro-bao-ho-nhan-hieu-va-chi-dan-dia-ly-cho-san-pham-xuat-khau-tiem-nang-cua-viet-nam-o-nuoc-ngoai.aspx.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.