Th 2, 25/03/2024 | 13:56 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục trưởng Lưu Hoàng Long tham gia phát động Phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật của Thành phố Hải Phòng

Sáng 21/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị phát động Phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2024 của Thành phố. Ông Lưu Hoàng Long - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã dự Hội nghị phát động cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương của Thành phố Hải Phòng.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN Thành phố Hải Phòng cho biết, thời gian qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của thành phố đi vào nề nếp và được triển khai sâu rộng từ các cấp cơ sở đến cấp Thành phố. Các địa phương, đơn vị của Thành phố Hải Phòng ngày càng chủ động và dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động phát huy sáng kiến tại đơn vị mình. Việc triển khai áp dụng tốt các sáng kiến trong các cơ quan, đơn vị đã và đang mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn, đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực từ quản lý đến sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả quản lý điều hành, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, nâng cao độ tin cậy, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong Thành phố.

Đến nay, các sáng kiến đề nghị xét và công nhận cấp Thành phố ngày càng có chất lượng, nhiều sáng kiến có hiệu quả tốt đã được áp dụng và triển khai nhân rộng trên toàn Thành phố. Chỉ tính riêng năm 2023, Sở KH&CN đã tiếp nhận 83 sáng kiến của 14 quận/huyện, 12 Sở, ngành, 04 Ban Đảng, đoàn thể, 03 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Số lượng các cơ quan, đơn vị có sáng kiến và đối tượng tham gia cũng nhiều hơn, mở rộng hơn so với năm 2022. Số lượng sáng kiến đề nghị xét cấp Thành phố năm 2023 (83 sáng kiến) tăng 169% so với năm 2022, trong đó lĩnh vực Cải cách hành chính có 39 sáng kiến; các lĩnh vực khác 44 sáng kiến. UBND Thành phố đã công nhận cho 63 sáng kiến năm 2023 (vượt chỉ tiêu 50 sáng kiến, đạt 126%), đây cũng chính là động lực để các tập thể, cá nhân tích cực nghiên cứu, từ đó có thêm những sáng kiến, sáng tạo áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

          Cục trưởng Lưu Hoàng Long phát biểu tại Hội nghị phát động Phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật của Thành phố Hải Phòng

 

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Lưu Hoàng Long cho biết, Hải Phòng là một thành phố năng động, có tốc độ phát triển nhanh, điều đó đặt ra những thách thức cho ngành KH&CN làm sao để góp phần duy trì sự phát triển nhanh của Thành phố. Hoạt động KHCN&ĐMST nói chung và hoạt động SHTT nói riêng của Thành phố trong những năm qua có nhiều thành tự đáng ghi nhận. Trong năm 2023, Thành phố có 600 đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; được cấp 15 Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích và khoảng 558 Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Hải Phòng rất quan tâm, đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, tổ chức nhiều Hội thi sáng tạo kỹ thuật dưới nhiều hình thức, hướng đến đa dạng các đối tượng như: Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân lao động, Hội thi sáng tạo Kỹ thuật nhà nông, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. Điều đó, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc nghiên cứu, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các cơ quan, đơn vị, nâng cao tinh thần đoàn kết tập thể, trong từng ngành, từng lĩnh vực tại Hải Phòng. Tuy nhiên, Cục trưởng cho rằng kết quả như vậy còn khá kiêm tốn so với những thế mạnh và tiềm năng của Hải Phòng và gợi ý Hải Phòng nên triển khai các hoạt động như tăng cường nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ đối với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là nhãn hiệu do đây là sợi dây kết nối trực tiếp giữa hoạt động sản xuất – kinh doanh với khách hàng; quan tâm hơn đến việc phát triển các nhãn hiệu cộng đồng, bảo hộ chỉ dẫn địa lý – những đối tượng có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, liên quan đến hoạt động đổi mới, sáng tạo, phát triển công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh, Cục trưởng cho rằng Hải Phòng cũng cần quan tâm đến việc đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng cần được xem xét từ góc độ nhu cầu của doanh nghiệp. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đồng hành, phối hợp với Sở KH&CN và các cơ quan của Thành phố Hải Phòng trong việc thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ và sáng kiến để phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

 Hội nghị cũng đã nghe đại diện các Sở, ban, ngành của Thành phố tham luận về các hoạt động nghiên cứu khóa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo trên địa bàn Thành phố./.

         Các đại biểu tham dự Hội nghị phát động Phong trào thi đua nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2024 của thành phố Hải Phòng

 

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ