Th 7, 22/01/2022 | 15:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2021

Thực hiện các quy định về dân chủ cơ sở tại cơ quan nhà nước, ngày 21/01/2022, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2021.

Đồng chí Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT, đồng chí Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục SHTT và đồng chí Trần Thu Hà – Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Cục tham dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các đại biểu từ các đơn vị trực thuộc Cục SHTT.

Báo cáo kiểm điểm tình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh Covid 19 nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ), Cục SHTT đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giao, nổi bật là các mặt hoạt động sau:

- Công tác xây dựng Luật SHTT (sửa đổi) được thực hiện đúng tiến độ đề ra; việc triển khai Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển phát triển tài sản trí tuệ giúp nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN ở các Bộ, ngành và địa phương;

- Lượng đơn đăng ký sáng chế và kiểu dáng công nghiệp nộp vào Cục năm 2021 đạt mức tăng khá cao (tương ứng là 9,1% và 11,9%) so với năm 2020; kết quả xử lý đơn sở hữu công nghiệp (SHCN) trong cả năm tăng 3,8%, trong đó đơn sáng chế tăng 6,6% và đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 6,3%. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại về SHCN tăng 29% và các loại đơn/yêu cầu liên quan đến văn bằng bảo hộ tăng trên 15% so với năm 2020;

- Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được duy trì, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và của Cục nói riêng.

Toàn cảnh Hội nghị đại biểu CCVC&NLĐ năm 2021 của Cục SHTT

 

Năm qua, Cục đã tổ chức được 03 khóa đào tạo cho các bộ Cục và 25 khóa đào tạo, tập huấn cho các Sở KH&CN, trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp; đưa vào vận hành Cổng đào tạo trực tuyến về SHTT và tổ chức 03 khóa đào tạo trực tuyến Tổng quan về SHTT (DL-101) cho gần 300 học viên. Việc triển khai chương trình đào tạo trực tuyến đã đáp ứng nhu cầu học tập về SHTT trong bối cảnh dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức được 05 hội thảo, tọa đàm về SHTT; 01 hội thảo và gian hàng trực tuyến trong khuôn khổ Techfest 2021; 01 buổi giao lưu trực tuyến về bảo hộ quyền SHTT ở nước ngoài. Đặc biệt, Cục đã tổ chức thành công Hội nghị Quản lý nhà nước về SHTT và chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày SHTT thế giới năm 2021, v.v..

Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục đã có nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt và tổ chức các hoạt động thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo của Bộ KH&CN và chính quyền địa phương về các biện pháp phòng, chống dịch. Cục cũng đã nghiêm túc chấp hành quy định về giãn cách xã hội; bố trí cán bộ làm việc tại nhà và đi làm luân phiên/theo ca; tạm dừng tiếp nhận đơn và tư vấn trực tiếp tại trụ sở Cục và các Văn phòng đại diện tại TP. HCM và Đà Nẵng và chuyển sang nhận đơn trực tuyến, qua bưu điện; triển khai các hoạt động tư vấn qua điện thoại, email. Cục cũng tăng cường các biện pháp làm việc trực tuyến, qua mạng và điện thoại. Số lượng cán bộ đã được tiêm phòng 02 mũi đạt tỷ lệ gần 100% và đang tổ chức tiêm mũi 3 cho cán bộ Cục.

Bên cạnh công tác chuyên môn, năm 2021, các CCVC&NLĐ của Cục tích cực lao động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn kiện của Đại hội Đảng các cấp; tham gia về ngày hội bầu cử các cấp; tích cực tham gia các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện tốt quy định của Đảng.

Báo cáo cũng đề ra mục tiêu phương hướng phấn đấu của năm 2022, gồm: (i) Tập thể Lãnh đạo Cục, BCH Công đoàn và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội động viên cán bộ, công chức, người lao động của Cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao; tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức và người lao động của Cục gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và hoạt động xã hội; (ii) Từng cá nhân, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 được Lãnh đạo Cục giao; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo về nội dung, phương pháp quản lý, điều hành trong cơ quan; (iii) Tăng cường quan hệ phối hợp công tác giữa các đơn vị trong cơ quan, bảo đảm hiệu quả trong công việc; (iv) Tích cực chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan; (v) Thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hoá, xanh, sạch, đẹp,...; Xây dựng Cơ quan, tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể vững mạnh.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo nghe Báo cáo công tác dân chủ trong Cơ quan, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Báo cáo công khai tài chính  và Báo cáo kết quả công tác thi đua – khen thưởng năm 2021 của Cục.

Đa số ý kiến thảo luận tại Hội nghị nhất trí với nội dung của các Báo cáo được trình bày tại Hội nghị, đồng thời đề xuất Lãnh đạo Cục và các đơn vị của Cục quan tâm, trang bị máy tính, trang thiết bị CNTT để phục vụ công việc, tiến hàng nâng cấp cơ sở vật chất để cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ Cục, v.v.. Hội nghị cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Sở hữu trí tuệ.

Thay mặt Lãnh đạo Cục SHTT, Cục trưởng Đinh Hữu Phí ghi nhận và cảm ơn các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị. Cục trưởng khẳng định, mặc dù bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội, nhưng năm 2021, tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục và toàn thể CCVC&NLĐ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt công việc, vượt nhiều chỉ tiêu thi đua được đề ra tại Nghị quyết Hội nghị năm 2020. Đời sống của cán bộ cơ bản được bảo đảm, các hoạt động đoàn thể được duy trì. Cục trưởng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện các Báo cáo, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý các vấn đề được các đại biểu nêu tại Hội nghị. Tiếp đó, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với các hoạt động chào mừng 40 năm thành lập Cục Sở hữu trí tuệ, đồng thời kêu gọi toàn thể CCVC&NLĐ của Cục đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ để đưa hoạt động SHTT hỗ trợ thiết thực cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục SHTT đã khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021./.

Văn phòng Cục