Th 5, 10/03/2022 | 16:22 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ ký thoả thuận phối hợp về hỗ trợ, tư vấn và đào tạo, phát triển tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp

Nhằm tăng cường hiệu quả hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong hoạt động phát triển tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngày 10 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội, năm cơ quan gồm: Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã ký Thỏa thuận phối hợp với các nội dung hợp tác quan trọng.

Tham dự Lễ ký có ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, bà Nguyễn Minh Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
 
 
Lãnh đạo các cơ quan ký văn bản Thỏa thuận
 
Trong bối cảnh các hoạt động sáng tạo và thành tựu khoa học công nghệ mới ngày càng phát triển, cùng với xu hướng hội nhập, toàn cầu hóa hiện nay, sở hữu trí tuệ đang chứng tỏ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cho thấy, giá trị tài sản trí tuệ có thể lớn hơn rất nhiều so với giá trị các tài sản hữu hình, việc bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực, vị thế của các doanh nghiệp, giúp tạo ra các sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, giá trị lớn và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 
 
 
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT phát biểu tại Lễ ký văn bản Thỏa thuận
 
Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Bản quyền tác giả, Cục Trồng trọt - ba cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cùng với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN và các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp là một khối không thể tách rời trong mối quan hệ cơ hữu của hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo. Trong hoạt động của mình, các cơ quan đều chú trọng mục tiêu hỗ trợ, gắn kết các hoạt động sở hữu trí tuệ của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức giáo dục, nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam, thông qua đơn vị trực thuộc là Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, công tác sở hữu trí tuệ đã được chú trọng thực hiện, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích cho cá nhân các nhà khoa học và cho cả Nhà trường, tạo động lực để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong trường.
 
 
 
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban KH&CN, Đại học Quốc gia thành phố HCM phát biểu tại Lễ ký văn bản Thỏa thuận
 
Phát biểu tại Lễ ký, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đánh giá cao hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ nói riêng và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Thời gian qua trong khuôn khổ hợp tác giữa hai cơ quan, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã tích cực phối hợp với Trung tâm để triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn và tuyên truyền về sở hữu trí tuệ. Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa năm cơ quan này rất có ý nghĩa, đây không chỉ khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các Bên trong thời gian qua mà còn là tiền đề cho việc hằng năm lập kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và đào tạo, phát triển tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Cục trưởng Đinh Hữu Phí khẳng định, Cục Sở hữu trí tuệ luôn nỗ lực và bố trí nguồn lực phù hợp để tham gia tích cực vào các hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận này.
 
Đại diện Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó trưởng Ban KH&CN bày tỏ sự quyết tâm của Nhà trường trong việc nâng cao trình độ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường thông qua việc gia tăng số lượng bài báo nghiên cứu khoa học, gia tăng tài sản trí tuệ có giá trị, tăng cường kết nối với hoạt động doanh nghiệp để thương mại hóa các tài sản trí tuệ có giá trị. Đồng thời Nhà trường cũng mong muốn phát triển mô hình kiểu mẫu về hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu./. 
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn