CN, 27/02/2022 | 09:26 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Buổi chia sẻ “Quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” tại thành phố Đà Nẵng

Hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) và 17 năm thành lập Văn phòng Đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng (VP3), ngày 26 tháng 02 năm 2022, VP3 tổ chức buổi chia sẻ “Quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác tài sản trí tuệ đạt hiệu quả tốt nhất.

Tham dự buổi chia sẻ có bà Nguyễn Thị Thúy – Phụ trách Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng và các chuyên viên của Văn phòng, cùng các quý đại biểu đến từ một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi chia sẻ, bà Nguyễn Thị Thúy đã trình bày về vai trò của SHTT đối với doanh nghiệp cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác lập quyền, quản lý và khai thác các đối tượng quyền SHTT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những minh họa cụ thể đã được đưa ra trao đổi để các doanh nghiệp hình dung và vận dụng vào thực tế.

Tiếp theo, ông Nguyễn Minh Đức - chuyên viên VP3 trình bày một số nội dung quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau phần trình bày, các doanh nghiệp và báo cáo viên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm rất sôi nổi và giải quyết một số vướng mắc mà doanh nghiệp quan tâm.

Với không khí gần gũi và cởi mở, buổi chia sẻ đã cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin hữu ích về tầm quan trọng trong việc quản lý và khai thác tài sản trí tuệ. Các doanh nghiệp mong muốn VP3 thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ và hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến quyền SHTT.

 

Một số hình ảnh tại buổi chia sẻ: 

Bà Nguyễn Thị Thúy – Phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi chia sẻ. 

 

Ông Nguyễn Minh Đức trình bày tại buổi chia sẻ.

 

Ảnh chụp giao lưu.

 

Văn phòng Đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng (VP3)