Th 3, 08/03/2022 | 10:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tuyên bố chung của các Cơ quan Sở hữu trí tuệ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ

PHỤ NỮ KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG - Đổi mới sáng tạo vì một thế giới tốt đẹp hơn

Chúng tôi cam kết cùng nhau làm việc để hỗ trợ sự đóng góp ngày càng tăng của phụ nữ trong việc phát triển, thương mại hóa và phân phối các sản phẩm đổi mới, sáng tạo hướng tới một tương lai bền vững, tràn đầy hy vọng.
 
Trước tác động của biến đổi khí hậu phụ nữ dễ bị tổn thương hơn - số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy 80% số người phải thay đổi chỗ ở do biến đổi khí hậu là phụ nữ. Tuy nhiên, đóng góp của phụ nữ lại rất quan trọng trong việc tạo ra các công nghệ, sản phẩm và quy trình mới để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Việc kinh doanh và đổi mới, sáng tạo của phụ nữ cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm phong phú thêm nền văn hóa.
 
Ở nhiều quốc gia, phụ nữ không được hiện diện trong hệ thống sở hữu trí tuệ. Tuy vậy, trên phạm vi toàn thế giới, các cơ quan sáng chế, nhãn hiệu và quyền tác giả cung cấp nguồn tài nguyên và hỗ trợ cho các nhà sáng chế và đổi mới, sáng tạo thuộc mọi giới tính, giúp họ định hướng và truy cập hệ thống sở hữu trí tuệ. Thông qua các chương trình này và các chương trình khác, chúng tôi cam kết cùng nhau làm việc để đạt được bình đẳng giới trong nền kinh tế của chúng tôi.
 
Sự bình đẳng chỉ có thể đạt được khi sự kết hợp về giới tính của những người tham gia hoạt động đổi mới, sáng tạo cũng như việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của chúng ta phản ánh tỷ lệ về giới tính trong xã hội của chúng ta. Điều này sẽ dẫn đến một xã hội bền vững, lành mạnh và cân bằng hơn, làm phong phú thêm cuộc sống cho tất cả mọi người.
 
 
Biểu tượng của Ngày Quốc tế Phụ nữ 2022 (Tác phẩm của Burcu Köleli)
 
Phòng Hợp tác quốc tế dịch