Th 4, 22/06/2022 | 09:50 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 12 (MC12) thông qua ngoại lệ về từ bỏ một số yêu cầu liên quan đến cấp phép cưỡng bức đối với vắc-xin phòng COVID-19

Một trong các văn kiện được thông qua trong “Gói Geneva” là Quyết định cấp Bộ trưởng WTO đối với Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) (WT/MIN(22)/W/15/Rev.2).

Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lần thứ 12 (MC12) nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 12 đến 17/6/2022 với sự tham dự của các bộ trưởng thương mại và quan chức cấp cao đến từ các thành viên của WTO. Ban đầu Hội nghị dự kiến kết thúc vào ngày 15/6/2022, tuy nhiên trên thực tế, Hội nghị đã được kéo dài thêm 02 ngày để có thêm thời gian đàm phán nhằm đạt được các thỏa thuận. Kết quả, Hội nghị MC12 đã kết thúc thành công, đạt được thỏa thuận đa phương về một loạt các sáng kiến thương mại quan trọng, gọi tắt là “Gói Geneva” (“Geneva Package”), trong đó bao gồm một loạt các quyết định chưa từng có về cải cách WTO, trợ cấp thủy sản, an toàn thực phẩm và nông nghiệp, và ứng phó của WTO đối với các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả việc từ bỏ một số yêu cầu liên quan đến việc cấp phép cưỡng bức đối với vắc xin phòng COVID-19. Việc Hội nghị MC12 thông qua "Gói Geneva" khẳng định tầm quan trọng lịch sử của hệ thống thương mại đa phương và nhấn mạnh vai trò quan trọng của WTO trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của thế giới, đặc biệt là vào thời điểm rất cần thiết phải có các giải pháp mang tính toàn cầu. 

Các thành viên WTO thông qua quyết định tại Hội nghị MC12 (nguồn: www.wto.org)

Thông tin chung về Kết quả Hội nghị MC12 xin tham khảo tại địa chỉ: https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_17jun22_e.htm

Một trong các văn kiện được thông qua trong “Gói Geneva” là Quyết định cấp Bộ trưởng WTO đối với Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS) (WT/MIN(22)/W/15/Rev.2). Theo đó, một Thành viên đủ điều kiện có thể hạn chế các quyền được quy định tại Điều 28.1 Hiệp định TRIPS bằng cách cho phép sử dụng đối tượng của bằng độc quyền sáng chế cần thiết cho việc sản xuất và cung cấp vắc xin phòng COVID-19 trong phạm vi cần thiết để chống lại đại dịch COVID-19 mà không cần sự đồng ý của chủ thể quyền trong thời hạn 5 năm kể từ ngày của Quyết định này. Đại hội đồng WTO có thể xem xét việc gia hạn tùy thuộc vào tình hình dịch COVID-19. Việc sản xuất vắc-xin không nhất thiết chỉ phục vụ thị trường trong nước mà có thể xuất khẩu cho các Thành viên đủ điều kiện khác nhằm bảo đảm tiếp cận đối với vắc xin phòng COVID-19.

 Toàn văn Quyết định cấp Bộ trưởng WTO về Hiệp định TRIPS xin xem tại đây:

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/W15R2.pdf&Open=True

 

Phòng Hợp tác quốc tế