Th 4, 20/07/2022 | 12:31 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng đầu năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng đầu năm 2022.

Nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp tại địa phương, Cục Sở hữu trí tuệ trích xuất Danh sách đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ (Sáng chế/Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu) của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã công bố trong 06 tháng đầu năm 2022.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Tiêu chí thống kê: Các đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ đã công bố từ 01/01/2022 đến 30/06/2022.

STT

Mã tỉnh

Tên tỉnh

SC/GPHI

KDCN

NH

1

AGG

An Giang

tải về

tải về

tải về

2

BTU

Bà Rịa - Vũng Tàu

tải về

tải về

tải về

3

BGG

Bắc Giang

tải về

tải về

tải về

4

BKN

Bắc Kạn

không có

không có

tải về

5

BKL

Bạc Liêu

tải về

không có

tải về

6

BNH

Bắc Ninh

tải về

tải về

tải về

7

BTE

Bến Tre

tải về

tải về

tải về

8

BĐH

Bình Định

tải về

tải về

tải về

9

BDG

Bình Dương

tải về

tải về

tải về

10

BPC

Bình Phước

tải về

tải về

tải về

11

BTN

Bình Thuận

tải về

tải về

tải về

12

CMU

Cà Mau

tải về

tải về

tải về

13

CTƠ

Cần Thơ

tải về

tải về

tải về

14

CBG

Cao Bằng

không có

tải về

tải về

15

ĐNG

Đà Nẵng

tải về

tải về

tải về

16

ĐLK

Đắk Lắk

không có

tải về

tải về

17

ĐNN

Đắk Nông

không có

không có

tải về

18

ĐBN

Điện Biên

không có

không có

tải về

19

ĐNI

Đồng Nai

tải về

tải về

tải về

20

ĐTP

Đồng Tháp

tải về

tải về

tải về

21

GLI

Gia Lai

tải về

tải về

tải về

22

HGG

Hà Giang

không có

không có

tải về

23

HNM

Hà Nam

tải về

tải về

tải về

24

HNI

Hà Nội

tải về

tải về

tải về

25

HTH

Hà Tĩnh

không có

tải về

tải về

26

HDG

Hải Dương

không có

tải về

tải về

27

HPG

Hải Phòng

tải về

tải về

tải về

28

HGN

Hậu Giang

tải về

tải về

tải về

29

HBH

Hòa Bình

không có

tải về

tải về

30

HYN

Hưng Yên

tải về

tải về

tải về

31

KHA

Khánh Hòa

tải về

tải về

tải về

32

KGG

Kiên Giang

không có

tải về

tải về

33

KTM

Kon Tum

không có

không có

tải về

34

LCU

Lai Châu

không có

không có

tải về

35

LDG

Lâm Đồng

tải về

tải về

tải về

36

LSN

Lạng Sơn

không có

không có

tải về

37

LCI

Lào Cai

không có

tải về

tải về

38

LAN

Long An

tải về

tải về

tải về

39

NĐH

Nam Định

tải về

tải về

tải về

40

NAN

Nghệ An

tải về

tải về

tải về

41

NBH

Ninh Bình

tải về

tải về

tải về

42

NTN

Ninh Thuận

không có

tải về

tải về

43

PTO

Phú Thọ

tải về

tải về

tải về

44

PYN

Phú Yên

tải về

tải về

tải về

45

QBH

Quảng Bình

tải về

không có

tải về

46

QNM

Quảng Nam

không có

tải về

tải về

47

QNI

Quảng Ngãi

không có

tải về

tải về

48

QNH

Quảng Ninh

tải về

tải về

tải về

49

QTI

Quảng Trị

không có

không có

tải về

50

STG

Sóc Trăng

không có

tải về

tải về

51

SLA

Sơn La

không có

tải về

tải về

52

TNH

Tây Ninh

tải về

tải về

tải về

53

TBH

Thái Bình

tải về

tải về

tải về

54

TNN

Thái Nguyên

tải về

tải về

tải về

55

THA

Thanh Hóa

tải về

tải về

tải về

56

TTH

Thừa Thiên Huế

tải về

tải về

tải về

57

TGG

Tiền Giang

tải về

tải về

tải về

58

HCM

TP. Hồ Chí Minh

tải về

tải về

tải về

59

TVH

Trà Vinh

tải về

tải về

tải về

60

TQG

Tuyên Quang

tải về

không có

tải về

61

VLG

Vĩnh Long

không có

tải về

tải về

62

VPC

Vĩnh Phúc

tải về

tải về

tải về

63

YBI

Yên Bái

không có

không có

tải về

 

Cục Sở hữu trí tuệ