anh ghep 40 nam cuc so huu tri tue
anh ghep 40 nam cuc so huu tri tue

LỜI GIỚI THIỆU

Đã tròn 40 năm kể từ ngày 29 tháng 7 năm 1982, thời điểm đánh dấu sự ra đời của Cục Sáng chế, nay là Cục Sở hữu trí tuệ. Trong suốt quãng thời gian ấy, Cục Sở hữu trí tuệ đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước) và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan trong và ngoài nước. Đây là những điều kiện cần thiết để các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Sở hữu trí tuệ nỗ lực làm việc, không ngừng sáng tạo, qua đó góp phần quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng, sự nghiệp khoa học, công nghệ và kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Đó là lý do vì sao, trong suốt con đường phát triển, Cục Sở hữu trí tuệ luôn xứng đáng là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUA CÁC THỜI KÌ

Ban lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ qua các thời kì

Cơ cấu tổ chức qua các thời kì

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CÁC MẢNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ

Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ

Hoạt động xác lập quyền

Đào tạo, truyền thông về sở hữu trí tuệ

Đảm bảo thông tin sở hữu công nghiệp

Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Giải quyết khiếu nại về sở hữu trí tuệ

CÁC THÀNH TÍCH NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

CÁC CON SỐ TIÊU BIỂU

31033
Bằng độc quyền sáng chế được cấp tính đến 31/12/2021
2800
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp tính đến 31/12/2021
34113
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp tính đến 31/12/2021
408043
Giấy chứng nhận nhãn hiệu được cấp tính đến 31/12/2021
76334
Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam được cấp tính đến 31/12/2021
107
Số chỉ dẫn địa lý được bảo hộ của Việt Nam

Rê chuột vào chấm tròn để biết thêm chi tiết