Th 3, 01/11/2022 | 16:50 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Mời tham dự hội thảo trực tuyến về chỉ dẫn địa lý

Trong khuôn khổ Dự án án IP Key SEA, Dự án sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về chỉ dẫn địa lý với thông tin như sau:

-               Chủ đề:  IP Key SEA Workshop to Enhance Geographical Indications Systems

-               Thời gian: 15:00-17:15 (GMT+7) ngày 11/11/2022 (chương trình kèm theo)

-               Hình thức: trực tuyến

-               Ngôn ngữ: tiếng Anh

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của tập huấn đăng ký theo đường dẫn dưới đây trước ngày 10/11/2022:

https://register.internationalipcooperation.eu/event/ar/212/ipkey-sea-act6-1111 

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.

Trung Tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo và Hỗ Trợ, Tư Vấn