Th 2, 27/12/2021 | 16:27 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo, kể từ ngày 01/01/2022, việc phân loại khi nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO công bố.

Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử lý đơn và người nộp đơn phải bổ sung phí phân loại theo quy định.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 được đăng tải trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 405 do Cục Sở hữu trí tuệ công bố ngày 27 tháng 12 năm 2021, trên Cổng thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn). 

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

Thông báo về việc thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 có thể tải về tại đây.

Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno phiên bản 13 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ