Th 5, 21/10/2021 | 10:53 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo tổ chức Khóa đào tạo “Kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự khóa đào tạo “Kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho nhóm doanh nghiệp này, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức 02 Khóa đào tạo “Kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” với các thông tin cụ thể như sau:

1. Mục tiêu: giúp doanh nghiệp nhận diện và nắm được cách thức bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước, xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

2. Hình thức và địa điểm: Tổ chức trực tiếp tại Hà Nội (02 khóa).

3. Thời gian: 03 ngày/khóa (dự kiến trong tuần đầu tháng 11/2021).

4. Thành phần: Học viên đến từ các DNNVV.

5. Báo cáo viên: Các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

6. Học phí: Miễn phí (dành cho học viên đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký kèm theo).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị quý doanh nghiệp điền thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi lại trước ngày 27/10/2021 tới địa chỉ sau:

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu trí tuệ

Email: dangkyhoithaoshtt@gmail.com

Điện thoại: 0243.8583069 ( máy lẻ 4164)  hoặc 0913034246 
(chị Phương Hồng)

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự khóa đào tạo./. 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn