Th 6, 18/02/2022 | 10:58 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Kết quả thi tuyển lao động hợp đồng tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp

Hội đồng tuyển dụng Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo Kết quả thi môn Kiến thức chung và môn Tiếng Anh, vòng thi tuyển lao động hợp đồng tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp.

Hội đồng tuyển dụng Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo Kết quả thi môn Kiến thức chung và môn Tiếng Anh, vòng thi tuyển lao động hợp đồng tại Trung tâm Thẩm định Sáng chế và Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp (Danh sách chi tiết kèm theo).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tuyển dụng công bố kết quả thi môn Kiến thức chung và môn Tiếng Anh, thí sinh có quyền gửi đơn  xin chấm phúc khảo (theo mẫu) kết quả thi của 02 môn thi. 

Đơn xin chấm phúc khảo có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (tính theo dấu bưu điện) tới Phòng Tổ chức cán bộ (P301, nhà A), Cục Sở hữu trí tuệ, số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (Ghi rõ nội dung Đơn xin chấm phúc khảo bên ngoài bì thư).

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ (024) 38583069, máy lẻ 1372./.

Hội đồng tuyển dụng Cục Sở hữu trí tuệ