Th 3, 21/05/2024 | 16:50 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 314/TB-VPC ngày 21/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá thanh lý tài sản công của Cục Sở hữu trí tuệ.

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá thanh lý tài sản công của Cục Sở hữu trí tuệ như sau:

I. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

1. Tên đơn vị: Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

2. Địa chỉ trụ sở: số 384 – 386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

II. Thông tin về tài sản đấu giá:

          1. Tài sản thanh lý: xe ô tô, loại 12 chỗ, nhãn hiệu Toyota Hiace, biển kiểm soát 31A-5341, năm sản xuất 2002, năm đưa vào sử dụng 2002.

          2. Số lượng: 01 (một)

          3. Chất lượng tài sản: đã hỏng, hết hạn sử dụng, dừng lưu hành (cơ quan chức năng đã thu hồi đăng ký xe và biển số xe theo quy định).

III. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

          1. Bằng chữ: 24.024.000 VNĐ.

          2. Bằng số: Hai mươi tư triệu, không trăm hai mươi tư nghìn đồng./.

          Giá khởi điểm trên là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm thuế VAT và các loại thuế, phí khác (nếu có).

IV. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản:

1. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

2. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

3. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

          Chi tiết các tiêu chí tại Phụ lục 1 đính kèm.

 V. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

  1. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá;

          - Văn bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, trang thiết bị … của tổ chức đấu giá (hồ sơ chứng minh kèm theo);

          - Văn bản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản;

          - Đề xuất thực hiện dịch vụ, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này

          - Các tài liệu chứng minh khác (nếu có)

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo phát hành (theo giờ hành chính).

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ - số 386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

4. Một số nội dung lưu ý:

- Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại địa điểm trên. Hồ sơ được dán kín và ghi rõ ngoài bìa: Hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Căn cước công dân.

- Các tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký.

- Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị tham gia không được lựa chọn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Phòng 409 – Nhà A, số điện thoại: 0904 333 733.

Chi tiết Thông báo số 314/TB-VPC có thể xem tại đây.

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các Tổ chức đấu giá được biết./.

Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ