Th 5, 05/01/2023 | 14:52 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến tại địa phương năm 2022.

Ngày 03/01/2023, Cục Sở hữu trí tuệ đã có công văn số 01/SHTT-PCCS đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến tại địa phương năm 2022 (theo mẫu tại 02 Phụ lục kèm theo công văn) để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2023.

Nội dung công văn và phụ lục báo cáo, Quý Sở có thể tải tại đây, Công văn số 01/SHTT-PCCSPhụ lục I, Phụ lục II.

Thông tin chi tiết, đề nghị quý Sở liên hệ Phòng Pháp chế và Chính sách (Cục Sở hữu trí tuệ) theo địa chỉ thư điện tử phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn, điện thoại: 024.3858.3069 (máy lẻ 3126).

Trân trọng thông báo!

                                                                                                                              Phòng Pháp chế và Chính sách