Th 4, 15/03/2023 | 10:37 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự hội thảo trực tuyến về trao đổi thực tiễn trong ngăn chặn buôn bán hàng giả trực tiếp và trên mạng tại Đông Nam Á

Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến với chủ đề "Exchange of Good Practices to Fight the Sale of Counterfeits Online and Offline in South-East Asia"

Trong khuôn khổ Dự án IP Key SEA, Dự án sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về trao đổi thực tiễn trong ngăn chặn buôn bán hàng giả trực tiếp và trên mạng tại Đông Nam Á với thông tin như sau:

-               Chủ đề: Exchange of Good Practices to Fight the Sale of Counterfeits Online and Offline in South-East Asia

-               Thời gian: 14h30-17h30 (GMT+7) ngày 29-30/3/2023

-               Đối tượng: cơ quan quản lý nhà nước về thực thi quyền SHTT và các cơ quan nhà nước có liên quan

-               Hình thức: trực tuyến

-               Ngôn ngữ: tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt)

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Quý đại biểu quan tâm tới nội dung của hội thảo gửi thông tin đăng ký (bao gồm: họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác) về địa chỉ email trungtamndht@gmail.com trước ngày 19/3/2023.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn