Th 3, 29/11/2022 | 10:31 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập phục vụ Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập phục vụ Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Hội đồng kiểm tra) thông báo Kế hoạch tổ chức lớp ôn tập phục vụ Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 như sau:

1. Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến

2. Thời gian: Ngày 30/11 và ngày 01, 02/12/2022 (03 ngày)

3. Địa điểm:

- Trực tiếp: Hội trường tầng 3, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

- Trực tuyến: sử dụng phần mềm Zoom (đường dẫn kết nối: https://bit.ly/3UgK8Z0; ID: 997 5333 2590, passcode: 999999)

Đăng nhập theo cú pháp: SBD-Họ tên thí sinh, ví dụ 10-Nguyễn Văn A.

4. Thành phần tham dự:

- Giảng viên: đại diện các đơn vị liên quan trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ.

- Học viên: các thí sinh trong Danh sách đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN năm 2022 có nhu cầu ôn tập trước khi thi.

5. Chương trình chi tiết

Chương trình chi tiết được gửi kèm theo Thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Hội đồng kiểm tra, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, điện thoại 024.38583069, máy lẻ 3231, hòm thư: phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn./.

Cục Sở hữu trí tuệ