Th 7, 18/09/2021 | 11:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo các buổi hướng dẫn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trong tháng 9 năm 2021

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong tháng 9 năm 2021.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 9 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến như sau:

STT Chủ đề Thời gian Link đăng ký
1 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích 8h30-11h30, Thứ Sáu 24/9/2021

Số lượng đại biểu đăng ký đã đủ. Quý vị vui lòng đăng ký lớp tiếp theo.

2 Giới thiệu một số cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin sáng chế 14h00-17h00, Thứ Sáu 24/9/2021 Số lượng đại biểu đăng ký đã đủ. Quý vị vui lòng đăng ký lớp tiếp theo.
3 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 8h30-11h30, Thứ Bảy 25/9/2021 Số lượng đại biểu đăng ký đã đủ. Quý vị vui lòng đăng ký lớp tiếp theo.
4 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu 14h00-17h00, Thứ Bảy 25/9/2021 Số lượng đại biểu đăng ký đã đủ. Quý vị vui lòng đăng ký lớp tiếp theo.

 

Trong trường hợp số lượng đại biểu đăng ký vượt quá số lượng cho phép, Ban tổ chức kính mời các đại biểu đăng ký sau chuyển sang buổi học tiếp theo gần nhất.

Trân trọng./.

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp