Th 5, 21/01/2021 | 18:03 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo các lớp hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trong Quý I năm 2021

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các lớp hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu) miễn phí trong Quý I năm 2021.

Tin liên quan: Thông báo tạm hoãn lớp hướng dẫn tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp ngày 29-30/01/2021

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các thủ tục đăng ký và kỹ năng tra cứu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong Quý I năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp tập huấn miễn phí như sau:

STT

Tên lớp tập huấn

Ngày thực hiện

 

THÁNG 01.2021

 

1

Thủ tục đăng ký sáng chế và tra cứu thông tin sáng chế

Sáng 29/01/2021

2

Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế

Chiều 29/01/2021

3

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp

Sáng 30/01/2021

4

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu và tra cứu thông tin nhãn hiệu

Chiều 30/01/2021

 

THÁNG 02.2021

 

5

Thủ tục đăng ký sáng chế và tra cứu thông tin sáng chế

Sáng 26/02/2021

6

Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế

Chiều 26/02/2021

7

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp

Sáng 27/02/2021

8

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu và tra cứu thông tin nhãn hiệu

Chiều 27/02/2021

 

THÁNG 03.2021

 

9

Thủ tục đăng ký sáng chế và tra cứu thông tin sáng chế

Sáng 19/03/2021

10

Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế

Chiều 19/03/2021

11

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp

Sáng 20/03/2021

12

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu và tra cứu thông tin nhãn hiệu

Chiều 20/03/2021

 

* Địa điểm học: Thư viện, phòng 402 tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Thời gian: Sáng 8h30-11h30; Chiều: 13h30 -17h00.

* Học phí: Miễn phí.

* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

* Hình thức đăng ký: Đăng ký trước ít nhất 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: tranthithuha@ipvietnam.gov.vn hoặc

- Trực tiếp tại Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 024.38583069 máy lẻ 1428 (chị Hà).

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.

Mẫu Phiếu đăng ký:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………………..............................................

Số CMND: ……………………………………………..............................................

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………................

Email: ………………………………………………………………………………………

Đăng ký lớp học…………………..…………………. ngày …. tháng ….năm 2021.

Ngày đăng ký: …………..                          

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp