CN, 19/09/2021 | 10:45 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Khảo sát nhu cầu tham dự hướng dẫn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp trong Quí IV năm 2021

Cục Sở hữu trí tuệ khảo sát nhu cầu tham dự các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong Quí IV năm 2021.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu cũng như giới thiệu về các công cụ tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp của Việt Nam và của nước ngoài, từ năm 2015 đến nay Cục Sở hữu trí tuệ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn miễn phí theo hình thức trực tiếp tại Thư viện Cục (386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) với tần suất 1 khóa/tháng.

Trong bối cảnh Covid-19 cũng như để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong toàn quốc, Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến trong Quý IV.2021 với các chủ đề sau:

STT Chủ đề Thời lượng
1 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích 1 buổi 
2 Giới thiệu một số cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin sáng chế 1 buổi 
3 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp 1 buổi 
4 Thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu 1 buổi 

 

Kính đề nghị Quý vị có nhu cầu tham dự đăng ký theo mẫu khảo sát để Ban tổ chức có căn cứ lập kế hoạch tổ chức các buổi hướng dẫn. 

Thời hạn đăng ký: 30/9/2021.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Cục SHTT; Email: phongthongtin@ipvietnam.gov.vn.

Trân trọng./. 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp