Th 5, 28/05/2020 | 15:25 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Ninh Thuận

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Ninh Thuận đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Ninh Thuận đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-1998-00539   Phân bón lá VCC Vũ Xuân Long
2 1-2002-00842   Quy trình xử lý rác bằng phương pháp phân huỷ yếm khí kết hợp vi sinh vật Công ty công trình đô thị Ninh Thuận
3 1-2003-00246   Chế phẩm sinh học thảo dược, quy trình điều chế và sử dụng chế phẩm sinh học thảo dược Nguyễn Khang
4 1-2004-01159 1-0006303 Dây chuyền xử lý rác thải đô thị chưa phân loại Công ty TNHH xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành Ninh Thuận 
5 1-2006-00495   Thiết bị cầm đũa Phạm Viên An 
6 1-2012-03597   Máy gặt đập liên hợp cỡ nhỏ cải tiến Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tấn Tài
7 1-2014-01998   Máy chế tác khối cầu và máy đánh bóng khối cầu Nguyễn Phương
8 1-2014-02897   Máy bóp bóng cao su y tế Hồ Tăng Hoạt
9 1-2018-03469   Quy trình nuôi rươi biển (Perinereis Nuntia) Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp Thủy Sản OPF

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Ninh Thuận đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2011-00211   Xe điện Nguyễn Văn Tiến
2 2-2018-00219 2-0002093 Máy chế tác khối cầu và máy đánh bóng khối cầu Nguyễn Phương 
3 2-2018-00454 2-0001981 Máy bóp bóng cao su y tế Hồ Tăng Hoạt
4 2-2019-00579   Quy trình nuôi Rươi Biển Công ty TNHH công nghệ nông nghiệp thủy sản OPF

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất