Th 4, 20/04/2022 | 09:19 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022 “Youth: Innovating for a Better Future”

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Ban thư ký ASEAN phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến Chủ đề: "Youth: Innovating for a Better Future".

Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới – ngày 26/4/2022 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ: Đổi mới sáng tạo vì tương lai tốt đẹp hơn” , Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Ban thư ký ASEAN phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin cụ thể như sau:
 
Chủ đề: Youth: Innovating for a Better Future
 
- Thời gian: 11h30 - 14h15 ngày 25/4/2022 (Giờ Việt Nam)
 
- Hình thức: trực tuyến.
 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 
- Đường dẫn đăng ký:
 
 
Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của hội thảo, xin vui lòng đăng ký theo đường dẫn trên, sau đó gửi thông tin (bao gồm: họ tên và đơn vị công tác) vào hòm thư dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./. 
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn