Th 2, 03/01/2022 | 17:28 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thí điểm đánh giá sản phẩm xuất khẩu tiềm năng đối với 3 nông sản

Sáng 31/12, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam giai đoạn 2022-2025.

Hoạt động này nhằm triển khai nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài trong Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021, với nội dung: “Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, địa phương liên quan hỗ trợ hiệu quả việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của Việt Nam ở nước ngoài”.

 

Toàn cảnh lễ ký kết.

 

Kế hoạch phối hợp này đã nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến từ các Bộ, ngành liên quan, một số địa phương có nhiều sản phẩm xuất khẩu tiềm năng, cũng như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp

Kế hoạch phối hợp giúp tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, trong đó tập trung vào các biện pháp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở những thị trường nước ngoài trọng điểm, nâng cao vị thế và uy tín của sản phẩm Việt Nam ở thị trường nước ngoài. 

Theo đó, kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ: Nghiên cứu thực trạng hoạt động hỗ trợ và khảo sát nhu cầu của các nhóm chủ thể có liên quan; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn về hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài; xây dựng, phát hành và đăng tải các tài liệu, ấn phẩm hướng dẫn dành cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu và chủ sở hữu, quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý; đẩy mạnh tư vấn trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài gắn với sản phẩm xuất khẩu; thí điểm hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng xuất khẩu vào thị trường nước ngoài trọng điểm.

Trước mắt, Kế hoạch phối hợp sẽ lựa chọn 3 sản phẩm: vải thiều của tỉnh Bắc Giang, xoài của tỉnh Đồng Tháp, nhãn và long nhãn của tỉnh Sơn La để nghiên cứu thí điểm đánh giá xác định sản phẩm tiềm năng và thị trường trọng điểm để có đề xuất hướng hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý ở các thị trường phù hợp. Việc hỗ trợ sẽ được mở rộng cho những sản phẩm xuất khẩu tiềm năng khác.

 
Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử (Tác giả: HÀ LINH
Liên kết nguồn tin: Thí điểm đánh giá sản phẩm xuất khẩu tiềm năng đối với 3 nông sản - Báo Nhân Dân (nhandan.vn)