Th 4, 05/01/2022 | 17:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 30/12/2021, Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị diễn ra với tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức do đại dịch Covid phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác. Toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp của Đảng bộ để tiếp tục đưa Cục Sở hữu trí tuệ phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN; về phía Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ có Đảng ủy Cục, Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và đại biểu khách mời là lãnh đạo các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ, do đồng chí Ngô Việt Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục trình bày.

 

Đồng chí Ngô Việt Thắng trình bày Báo cáo tổng kết

 

Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo của Đảng ủy Cục. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới và phát triển, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết và đề xuất các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022.

 

Đồng chí Phạm Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Đảng ủy Bộ KH&CN, đồng chí Phạm Gia Chương đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác, tạo ra thế và lực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, đồng chí Phạm Gia Chương khẳng định trong năm 2022 đề nghị Đảng ủy Cục tập trung, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh góp phần quan trọng vào thành công chung của Bộ KH&CN. Xác định trọng tâm của năm 2022 là tập trung nghiên cứu tham mưu có chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền; quy chế dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò các đoàn thể trong xây dựng Đảng.

Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy Cục phát biểu kết luận Hội nghị

 

Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy cảm ơn đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và nêu các nội dung cần thực hiện, trong đó nêu rõ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022. Năm 2021, trước nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Cục cùng với Lãnh đạo Cục, các cấp ủy, lãnh dạo các đơn vị đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác. Năm 2022, nhiệm vụ chính trị quan trọng là việc kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm cụ thể của từng loại hình chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Đảng bộ Cục xác định, xây dựng chương trình hành động và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong việc xây dựng Đảng bộ Cục ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ