Th 3, 17/05/2022 | 11:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ làm việc với Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Ngày 13/5/2022, ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Hải Phòng để trao đổi các vấn đề trong lĩnh vực quản lý nhà nước về SHTT của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở KH&CN thành phố Hải Phòng có ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở; bà Nguyễn Thị Hiên, Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Sở. Về phía Cục SHTT còn có đại diện các đơn vị: Phòng Pháp chế và Chính sách, Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại, Văn phòng Cục, Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế, Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu, Trung tâm Thẩm định Sáng chế, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn. 

Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở, đã trao đổi các nội dung định hướng của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ nghiên cứu để đạt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, thành phố Hải Phòng là trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là SHTT. Ông Trần Quang Tuấn đề nghị Cục SHTT hỗ trợ, tạo điều kiện để thành phố Hải Phòng xây dựng được mô hình mới về hoạt động hỗ trợ SHTT tại địa phương, đồng thời nâng cao và có chiều sâu hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật SHTT.

Ông Nguyễn Mai Ngọc, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành đã báo cáo tổng quan về hoạt động quản lý nhà nước về SHTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, trong đó có những kết quả nổi bật của Sở KH&CN như: tham mưu cho các cấp lãnh đạo ban hành hệ thống văn bản để triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về SHTT tại địa phương; lồng ghép việc triển khai Chiến lược SHTT đến năm 2030 trong các chương trình, kế hoạch khoa học - công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về SHTT, v.v.. Kết quả là, nhận thức của doanh nghiệp và người dân về vai trò của SHTT đối với sản phẩm, hàng hóa từng bước chuyển biến trong hoạt động tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong quá trình trao đổi, ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở, đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và cũng đề cập đến những khó khăn, bất cập còn tồn tại trong thời gian qua và thách thức trong tương lai khi triển khai hoạt động quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương, đặc biệt là việc hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của thành phố chưa được phát huy, quyền chủ sở hữu đối với doanh nghiệp chưa được phân định rõ, khai thác quyền thương mại hóa tài sản trí tuệ đối với sáng chế còn hạn chế, các sản phẩm chủ lực chưa thực sự được nâng cao uy tín, danh tiếng,…

Sở KH&CN thành phố Hải Phòng đề nghị Cục SHTT thúc đẩy việc hướng dẫn cụ thể hơn về Chương trình phát triển tài sản cho giai đoạn mới để làm cơ sở cho hoạt động SHTT ở địa phương, hỗ trợ để xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp kịp thời cũng như trao đổi, cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp, tăng cường hỗ trợ khai thác sáng chế,...

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT đánh giá cao những kết quả mà Sở KH&CN thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua trong việc triển khai Chiến lược SHTT đến năm 2030, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, các hoạt động quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương, góp phần đưa SHTT thực sự trở thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, Cục SHTT sẽ nỗ lực để tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về SHTT ở địa phương nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng, trong đó tăng cường tuyên truyền, đào tạo, tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ cả chiều rộng và chiều sâu, hỗ trợ nghiên cứu việc nâng cao giá trị sản phẩm chủ lực trong nước và từng bước tạo đà phát triển ra nước ngoài, hỗ trợ việc xử lý đơn sở hữu công nghiệp; hỗ trợ tổ chức việc học tập kinh nghiệm tại nước ngoài; hỗ trợ việc vận hành ứng dụng cơ sở dữ liệu; hỗ trợ việc xử ký tranh chấp sở hữu công nghiệp; hỗ trợ khai thác quyền và tài sản trí tuệ; hỗ trợ về hoạt động sáng kiến…  Cục SHTT mong muốn nhận được sự góp ý của Sở KH&CN trong các vấn đề quan trọng liên quan đến thực thi Luật SHTT, triển khai Chiến lược SHTT đến năm 2030, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ…

Lãnh đạo Cục SHTT và Lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Hải Phòng đều nhất trí cao trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan để góp phần xây dựng hệ thống SHTT toàn diện hơn và thống nhất triển khai ký kết bản hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới. 

Một số hình ảnh trong chương trình làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng:

Cục trưởng Đinh Hữu Phí trao đổi với Lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Hải Phòng

 

Đoàn đại biểu Cục Sở hữu trí tuệ nghe trao đổi của Lãnh đạo Sở KH&CN thành phố Hải Phòng

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Cục Sở hữu trí tuệ