Th 5, 24/12/2020 | 16:11 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 24/12/2020 tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt - UVBCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đồng chí Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các cơ quan báo chí thuộc Bộ; về phía Cục SHTT, có đồng chí Đinh Hữu Phí - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và các cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Cục. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng Chính phủ), Tổng Thư lý Hội đồng quốc gia phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm 2020, Cục SHTT đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động trên hầu hết các mặt, trong đó có các kết quả nổi bật như lượng đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nhận được vẫn tăng 1,7%, trong đó đơn sáng chế tăng 3,8%, đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 4,3%, đặc biệt là đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý đạt mức cao nhất từ trước đến nay (24 đơn). Kết quả xử lý đơn SHCN đạt mức khá (tăng 8,3% so với năm 2019); lượng văn bằng bảo hộ SHCN cấp ra tăng 15,6% so với năm 2019, trong đó giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý tăng gấp đôi, Bằng độc quyền sáng chế tăng 63% và giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tăng 14,8% so với năm 2019.

Công tác xây dựng pháp luật được thực hiện đúng tiến độ đề ra; việc triển khai Chiến lược SHTT quốc gia và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã giúp nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN ở các Bộ, ngành và địa phương. Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được duy trì, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước, của Bộ KH&CN nói chung và của Cục nói riêng. Năm qua, Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động trong Năm ASEAN 2020; đảm nhiệm tốt vị trí Chủ tịch Nhóm công tác về SHTT của ASEAN. Cục cũng đã chủ động, tích cực trong đàm phán nội dụng về SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế.

Trong năm 2021, Cục SHTT sẽ trình phê duyệt Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026 và tổ chức triển khai Đề án sau khi được phê duyệt; xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030 và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN, cũng như tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho công việc chuyên môn của Cục.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt bày tỏ sự vui mừng khi tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Cục SHTT. Bộ trưởng cho biết, trong những năm qua, Cục SHTT đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho công tác phát triển tài sản trí tuệ của các trường, viện, cũng như có các biện pháp nâng cao nhận thức về SHTT cho toàn xã hội.

Nhất trí với dự thảo Báo cáo công tác của Cục, Bộ trưởng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Cục SHTT đạt được trong năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng đề nghị trong năm 2021 và các năm tiếp theo, Cục cần tập trung triển khai 7 nhóm nhiệm vụ sau: (i) Tổng kết tình hình triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao trong giai đoạn 2016-2020 và xây dựng các nhiệm vụ của Cục trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025; (ii) tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp trình Quốc hội vào tháng 10/2021; (iii) triển khai có hiệu quả Chiến lược SHTT quốc gia; (iv) Tổ chức triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ; đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ, đưa SHTT thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới sáng tạo và tăng cường hàm lượng tài sản trí tuệ trong tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp; (v) đẩy nhanh việc xử lý đơn SHCN để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm nghiên cứu các cách làm mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thẩm định đơn; (vi) khẩn trương hoàn thiện Đề án Kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân lực của Cục giai đoạn 2021-2026, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; và (vii) tăng cường sự phối hợp, thống nhất trong Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và các tổ chức chính trị - xã hội của Cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong Cục; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong các hoạt động của Cục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cho biết, năm 2020 dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao. Hoạt động của Cục SHTT ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương. SHTT dần trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào việc cải tạo Chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (GCI) của Việt Nam. Cục trưởng Đinh Hữu Phí cam kết với Bộ trưởng Cục sẽ tập trung triển khai nghiêm túc và hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ được Bộ trưởng giao trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục SHTT, đồng chí Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của Vụ Khoa giáo - Văn xã (VPCP) và các đơn vị trực thuộc Bộ, và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ đối với Cục trong giai đoạn tiếp theo./.

Ảnh 1: Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Cục SHTT

 

Ảnh 2: Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí phát biểu kết luận Hội nghị

 

Ảnh 3: Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn trình bày Báo cáo công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cục SHTT

 

Ảnh 4: Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng