Th 5, 01/02/2024 | 22:15 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 29/01/2024, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị  có đồng chí Phạm Gia Chương – Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đồng chí Phương Tuyến – Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ KH&CN, đồng chí Trần Đức Trung – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN; về phía Cục SHTT có đồng chí Lưu Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT, các đồng chí trong BCH Đảng bộ và Lãnh đạo Cục SHTT, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Lưu Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT phát biểu tại Hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bảy – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục SHTT cho biết, Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ có 118 đảng viên, bao gồm 113 đảng viên chính thức, 05 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 09 Chi bộ trực thuộc; chiếm 32,7% tổng số cán bộ của Cục. Năm 2023, công tác Đảng được triển khai thực hiện đồng bộ trên mọi mặt, bám sát Chương trình công tác của Đảng ủy Bộ KH&CN và Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng bộ Cục SHTT, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Cục. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và làm việc của Đảng ủy Cục có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ rộng rãi, đồng thời tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo,  phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả như sau:

Đ/c Phạm Gia Chương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy Cục đã chỉ đạo, lãnh đạo Cục SHTT cơ bản hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ KH&CN giao. Hoạt động SHTT ngày càng phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế- xã hội. Năm 2023, Cục nhận được 156.413 đơn SHCN các loại (tăng 11% so với năm 2022); xử lý 125.778 đơn (tăng 13,1% so với năm 2022); cấp 36.977 văn bằng bảo hộ SHCN. Cục đã chủ trì xây dựng và trình ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT và Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định các biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. Việc tổ chức triển khai Chiến lược SHTT tiếp tục được đẩy mạnh; công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của đất nước; công tác phát triển tài sản trí tuệ được quan tâm, thúc đẩy; công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về SHTT được triển khai tích cực, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức, góp phần quan trọng trong việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao về SHTT; công tác thông tin SHCN tiếp tục duy trì được nhịp độ ổn định phục vụ nhu cầu sử dụng thông tin của các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 

Đ/c Nguyễn Văn Bảy – Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục SHTT báo cáo công tác Đảng năm 2023 của Cục SHTT

 

- Đảng ủy Cục thường xuyên phối hợp với Lãnh đạo Cục SHTT quán triệt tư tưởng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Lãnh đạo Cục theo Quy chế phối hợp công tác, nhất là các nội dung về công tác xây dựng chính sách, pháp luật, công tác tài chính – kế hoạch, công tác tổ chức – cán bộ và các công việc quan trọng của Cục.

- Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy Cục SHTT đã triển khai phổ biến kịp thời và đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của BCH Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ KH&CN tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Triển khai tốt việc quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ thứ 8 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; nghiêm túc tổ chức học tập các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức học tập và quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Cục tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo.

- Đảng ủy Cục SHTT luôn chú trọng công tác giáo dục đảng viên thông qua việc quán triệt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nội quy, Quy chế của Cơ quan, đặc biệt là về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường công tác giáo dục, uốn nắn, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng, hành động trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần ổn định đội ngũ, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nội bộ Cơ quan. Hoạt động của Đảng ủy Cục và các Chi bộ trực tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ. Những vấn đề còn vướng mắc phải được kịp thời báo cáo Đảng ủy Cục và Chi bộ để bàn bạc, thống nhất quyết định. 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng; không có đảng viên vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

- Trong công tác tổ chức, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Đảng ủy Cục SHTT đã hoàn thiện thủ tục và hồ sơ để trình phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030; đề nghị phê duyệt quy hoạch bổ sung chức danh Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm định kỳ đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của Cục SHTT và một số đơn vị thuộc Cục SHTT; cho ý kiến về nhân sự của BCH Công đoàn Cục, chức danh Chủ tịch Hội cựu chiến binh của Cục nhiệm kỳ 2023-2028 và nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN; cử 03 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 05 đảng viên mới; thực hiện thủ tục đề nghị kết nạp Đảng cho 07 quần chúng; chuyển đảng chính thức cho 03 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng cho 05 đảng viên; giới thiệu sinh hoạt hai chiều tại địa phương cho 06 đảng viên.

- Đảng ủy và Lãnh đạo Cục SHTT thường xuyên trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2023 của BCH Trung ương. Trong năm 2023, không có trường hợp nào vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ đến mức phải xem xét, xử lý.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ KH&CN, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.

- Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy Cục SHTT luôn luôn quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan vững mạnh đoàn kết thống nhất ý chí hành động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc, đạo đức công vụ; yêu cầu đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có những hành động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo trong công việc.

- Đảng ủy Cục SHTT và các Chi bộ trực thuộc nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo quý, 6 tháng. Các báo cáo, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Cục và các Chi bộ trực thuộc được xây dựng theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Bảy cho biết, năng lực về công tác Đảng của một số cấp ủy viên mới còn hạn chế, chưa chủ động bổ sung kiến thức công tác xây dựng Đảng; việc sinh hoạt Đảng của các Chi bộ cần đảm bảo hơn nữa về thời gian theo quy định; công tác phát hiện, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng chưa đạt theo kế hoạch đề ra.

Về nhiệm vụ trong tâm năm 2024, đồng chí Nguyễn Văn Bảy cho biết, Đảng ủy Cục sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục, đặc biệt là các nội dung công việc về tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục; cơ chế tài chính của Cục và các đơn vị trực thuộc Cục; đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng xử lý đơn SHCN; tăng cường công tác ứng dụng CNTT, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thành công các sự kiện đối ngoại quan trọng của Cục. Đảng ủy Cục cũng sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ về công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

 

Đ/c Lê Huy Anh – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Cục SHTT và Ủy ban kiểm tra.

 

Báo cáo về Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Cục SHTT và Ủy ban kiểm tra (UBKT), đồng chí Lê Huy Anh – Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT cho biết, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo UBKT thực hiện tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023. Đảng ủy Cục đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và UBKT đã ban hành và hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Trong năm 2024, Đảng ủy Cục SHTT và UBKT sẽ tập trung triển khai các nội dung chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc phạm vi quản lý về chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ đư­ợc giao, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư­ tư­ởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh theo các quy định của Đảng.

Góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đều cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo được trình bày tại Hội nghị, cho rằng năm 2023 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Cục đã chỉ đạo, lãnh đạo Cục hoàn thành  nhiệm vụ chính trị được giao; công tác Đảng được triển khai đồng đều. Các ý kiến cho rằng, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Cục, đặc biệt là việc xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế tài chính, thúc đẩy việc xử lý đơn SHCN; đề nghị Đảng ủy Cục tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công tác, cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Cục SHTT

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Chương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN, nhất trí và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Cục SHTT đã đạt được trong  năm 2023, đánh giá cao tập thể Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác Đảng được giao. Đồng chí nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Cục SHTT và đề nghị Đảng ủy Cục và cấp ủy các cấp tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Cục và các đơn vị thuộc Cục tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Cục. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng ủy Cục thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy Cục, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Cục SHTT, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, mở rộng, phát huy dân chủ trong các hoạt động của Cục.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Hoàng Long - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT thay mặt toàn Đảng bộ Cục SHTT cảm ơn sự quan tâm, tham dự và tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ KH&CN, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận đực sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Bộ KH&CN trong việc xây dựng Đảng bộ Cục SHTT đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư cho biết, mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn nhưng tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục SHTT cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Cơ quan đã đồng lòng, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác xây dựng văn bản pháp luật, xử lý đơn SHCN (cao hơn năm 2022 13,1% và vượt 2-3% so với kế hoạch đề ra). Năm 2024, Cục có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có việc thay đổi tổ chức, bộ máy; xây dựng cơ chế tài chính; cải cách tiền lương, v.v. Đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng, với sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, Cục SHTT sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng bộ, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ KH&CN giao trong năm 2024./.

Cục Sở hữu trí tuệ