Th 6, 24/04/2020 | 10:15 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Xu thế bảo hộ sáng chế và nghiên cứu khoa học về trí tuệ nhân tạo

Bài viết được tổng hợp từ tài liệu nghiên cứu “WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence” của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Giới thiệu

Sự phát triển của năng lực tính toán và kết nối của máy tính cho phép xử lý khối lượng lớn dữ liệu, tăng khả năng thu thập và truy cập dữ liệu đã mở ra nhiều cơ hội mới cho công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là lúc chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn bức tranh về nghiên cứu và khai thác công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đó, thông tin sáng chế chính là công cụ hữu hiệu để đánh giá xu hướng của bất kỳ loại công nghệ nào. Bằng cách phân tích dữ liệu sáng chế, chúng ta có thể nhìn thấy những loại công nghệ nào đang phát triển, công nghệ nào đang nổi lên, chúng được áp dụng cho những lĩnh vực nào. Ngoài các dữ liệu về sáng chế, bài viết còn thu thập và phân tích dữ liệu về công bố khoa học liên quan đến trí tuệ nhân tạo nhằm mang đến một cái nhìn tổng thể, đồng thời cũng nhận định được mối tương quan giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và đăng ký bảo hộ sáng chế liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo.

(Ảnh: nguồn Internet)

Phạm vi thông tin

Bài viết tiếp cận hệ thống trí tuệ nhân tạo chủ yếu như là hệ thống học hỏi (learning system), khi mà máy móc thực hiện nhiệm vụ của con người tốt hơn mà ít cần tới sự can thiệp của con người hoặc thậm chí là không cần tới con người điều khiển. Định nghĩa này bao hàm rất nhiều các loại kỹ thuật và ứng dụng và có thể phân loại thành nhiều loại công nghệ khác nhau. Trong đó, các kỹ thuật và ứng dụng tạo ra hệ thống trí tuệ nhân tạo thực hiện được các nhiệm vụ riêng lẻ được gọi là trí tuệ nhân tạo hẹp (narrow AI). Loại hình này khác với các khái niệm về trí tuệ nhân tạo rộng hoặc siêu trí tuệ như là hệ thống AI có thể thực hiện nhiệm vụ giống như bộ não con người hoặc giả thuyết về một cỗ máy vượt xa cả bộ não con người. Đây là những khái niệm mà công nghệ hiện tại chưa thể hiện thực hóa vì vậy bài viết sẽ không nhắc đến các dạng trí tuệ nhân tạo này.

Toàn văn bài viết “Evolution of AI patent applications and scientific” bằng tiếng Anh được đăng tại ấn bản phẩm “WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence” (trang 38-55):
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf

Toàn văn bài viết được tổng hợp bằng tiếng Việt có thể tải về tại đây./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn (tổng hợp)