Th 7, 25/04/2020 | 14:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo của WIPO về biện pháp ân hạn trong trường hợp không đáp ứng thời hạn và gia hạn thời gian trong trường hợp bị phong tỏa do dịch COVID-19

Liên quan đến đại dịch coronavirus (COVID-19), Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới khuyến cáo người dùng về các biện pháp ân hạn của Hệ thống Hague

Liên quan đến đại dịch coronavirus (COVID-19), Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới khuyến cáo người dùng về các biện pháp ân hạn của Hệ thống Hague (Hệ thống Hague) trong trường hợp gián đoạn về gửi thư hoặc dịch vụ liên lạc điện tử dẫn đến thời hạn theo quy định không được đáp ứng hoặc trong trường hợp phải đóng cửa Cơ quan SHTT của các quốc gia thành viên.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp ân hạn này, người dùng nên tham khảo Thông báo số 5/2020 (File PDF đính kèm).

Trong trường hợp có câu hỏi, vui lòng liên hệ với Hệ thống Hague (Hệ thống Hague) để Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới có thể phản hồi một cách nhanh nhất.


Dịch từ trang web của WIPO:https://www.wipo.int/hague/en/news/2020/news_0009.html
Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp