Th 3, 23/08/2022 | 15:01 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kéo dài thời hạn nộp bài dự thi Cuộc thi ASEAN về thiết kế áp phích kỹ thuật số và Cuộc thi ASEAN về làm phim ngắn

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo kéo dài thời gian nhận bài dự thi đối với các Cuộc thi ASEAN về Thiết kế áp phích kỹ thuật số và Cuộc thi ASEAN về làm phim ngắn đến hết ngày 30/8/2022.

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI HẠN NỘP BÀI DỰ THI

CUỘC THI ASEAN VỀ THIẾT KẾ ÁP PHÍCH KỸ THUẬT SỐ

CUỘC THI ASEAN VỀ LÀM PHIM NGẮN

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo kéo dài thời gian nhận bài dự thi đối với các Cuộc thi ASEAN về Thiết kế áp phích kỹ thuật số và Cuộc thi ASEAN về làm phim ngắn đến hết ngày 30/8/2022.

Thông tin chi tiết về các Cuộc thi được đăng tải tại các bài viết sau:

 

Phòng Hợp tác quốc tế