Th 2, 19/07/2021 | 11:47 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước trong thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quốc gia và Bộ KH&CN và Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe của công chức, viên chức và người lao động của Cục, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu:
 
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục: 
 
a) Quán triệt toàn thể CCVC&NLĐ trong đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ KH&CN, UBND Thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Cục SHTT về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các văn bản có liên quan.
 
b) Công điện khẩn số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là:
 
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đảng viên, cán bộ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; bản thân và vận động người thân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ hoặc các công việc khẩn cấp; khuyến khích sử dụng thương mại điện tử, giao hàng tại nhà;
 
- Đeo khẩu trang trong trụ sở Cơ quan Cục; thực hiện nguyên tắc “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); không tiếp khách tại phòng làm việc; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng cường các biện pháp giao tiếp bằng điện thoại, email, trực tuyến, v.v. trong công việc; 
 
- Xây dựng, báo cáo Lãnh đạo Cục phụ trách phương án cho CCVC&NLĐ làm việc tại nhà (tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động mà có thể bố trí cho làm việc tại nhà đến 50% tổng số lượng cán bộ trong đơn vị), bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc được giao (thông báo cho Văn phòng Cục để phối hợp);
 
- Không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người tại cơ quan, nơi cư trú và nơi công cộng; không tụ tập quá 05 người ở các nơi công cộng;
 
- Thực hiện khai báo y tế trên website http://tokhaiyte.vn và các ứng dụng NCOVI, Bluezone đối với những người từ các địa phương khác trở về Hà Nội;
 
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về việc CCVC&NLĐ trong đơn vị lây nhiễm Covid-19 do không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước và Cơ quan.
 
2. Phòng Đăng ký: 
 
a) Phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC liên quan đến đơn SHCN bảo đảm công tác phòng chống dịch; 
 
b) Thông báo cho các tổ chức đại diện SHCN, người nộp đơn về các biện pháp phòng, chống dịch của Cục để  biết, phối hợp.
 
3. Văn phòng Cục:
 
a) Tổ chức triển khai, đôn đốc, giám sát việc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Cục;
 
b) Yêu cầu toàn thể CCVC&NLĐ của Cục và khách đến giao dịch, làm việc tại Cục tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với cán bộ và khách đến giao dịch, làm việc tại Cục./.
 
Thông báo số 7112/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ