Th 3, 21/09/2021 | 10:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về tổ chức triển khai Chỉ thị số 22/CT- UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, để bảo đảm sức khỏe của công chức, viên chức, người lao động (CCVC&NLĐ), góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu:
 
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục: 
 
a) Phổ biến, quán triệt cho toàn thể CCVC&NLĐ trong đơn vị biết, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội;
 
b) Bố trí cho CCVC&NLĐ trong đơn vị làm việc theo nguyên tắc 50/50 (50% tại trụ sở và 50% sử dụng CNTT làm việc tại nhà) từ ngày 21/9/2021 cho đến khi có thông báo khác;
 
c) Nếu tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung thì không được quá 20 người trong một (01) phòng; 
 
d) Quán triệt toàn thể CCVC&NLĐ thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); không tiếp khách tại phòng làm việc; giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở.
 
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về việc CCVC&NLĐ trong đơn vị lây nhiễm Covid-19 do không chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh của Nhà nước và Cơ quan.
 
2. Phòng Đăng ký: Phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Cục, đảm bảo kịp thời giải quyết TTHC cho các cá nhân và tổ chức theo quy định.
 
3. Văn phòng Cục:
 
a) Tổ chức triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Cục theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ KH&CN, UBND Thành phố Hà Nội và Lãnh đạo Cục;
 
b) Yêu cầu toàn thể CCVC&NLĐ và khách đến giao dịch, làm việc tại Cục tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục tổ chức đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với cán bộ và khách đến giao dịch, làm việc tại Cục;
 
c) Tiếp tục bố trí cán bộ trực điện, nước, điều hòa (từ 7h00 đến 20h00) để phục vụ các đơn vị làm việc thêm ngoài giờ trong ngày làm việc và vào ngày nghỉ./.
 
Thông báo số 8557/SHTT-VPthể tải về tại đây.
 
Cục Sở hữu trí tuệ