Th 3, 13/12/2022 | 11:16 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 11045/TB-HĐKT ngày 13/12/2022 về kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 11045/TB-HĐKT ngày 13/12/2022 về kế hoạch tổ chức làm bài kiểm tra Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 như sau:

1. Danh sách thí sinh

Số báo danh và phòng thi của các thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 được công bố trong Danh sách kèm theo thông báo này.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện 2022 - Môn Pháp luật sở hữu công nghiệp 

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện 2022 - Môn Sáng chế và thiết kế bố trí 

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện 2022 - Môn Kiểu dáng công nghiệp 

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện 2022 - Môn Thông tin sở hữu công nghiệp

Danh sách thí sinh đủ điều kiện 2022 - Môn Nhãn hiệu và Chỉ dẫn địa lý

2. Kế hoạch làm bài kiểm tra

Môn

Giờ làm bài kiểm tra

Ngày

Pháp luật SHCN

08h30-11h30

23/12/2022

Kiểu dáng công nghiệp

14h30-17h30

23/12/2022

Sáng chế và TKBT

08h30-11h30

24/12/2022

Thông tin SHCN

14h30-17h30

24/12/2022

Nhãn hiệu và CDĐL

08h30-11h30

25/12/2022

 

Địa điểm:
Tầng 3, tòa nhà B5, Trường Đại học Thủy lợi, địa chỉ: 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 

3. Tài liệu và một số nội dung phục vụ Kỳ kiểm tra
- Hội đồng kiểm tra sẽ cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ, các điều ước quốc tế về sở hữu công nghiệp và các Bảng phân loại quốc tế về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho thí sinh;
- Thí sinh tự chuẩn bị bút viết và phải đảm bảo thống nhất viết một loại mực (trừ mực đỏ) trong bài kiểm tra;
- Thí sinh đi thi mang theo căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) khác và có mặt tại địa điểm làm bài kiểm tra trước thời gian làm bài ít nhất 30 phút để làm các thủ tục liên quan. Thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi đã bóc đề bài kiểm tra không được dự kiểm tra.

Toàn văn thông báo số 11045/TB-HĐKT có thể tải về tại đây.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Hội đồng kiểm tra, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, điện thoại 024.38583069 (máy lẻ 3231), email: phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn./.

Cục Sở hữu trí tuệ

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện 2022 - Môn Sáng chế