Th 3, 13/10/2015 | 09:04 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (dùng để tham khảo)

 
STT Trước năm 2009 Năm 2009 Năm 2011 Năm 2013
1 Môn Pháp luật SHCN Môn Pháp luật SHCN Môn Pháp luật SHCN Môn Pháp luật SHCN
2 Môn Sáng chế-Thiết kế bố trí Môn Sáng chế-Thiết kế bố trí Môn Sáng chế-Thiết kế bố trí Môn Sáng chế-Thiết kế bố trí
3 Môn Kiểu dáng công nghiệp Môn Kiểu dáng công nghiệp Môn Kiểu dáng công nghiệp Môn Kiểu dáng công nghiệp
4 Môn Nhãn hiệu hàng hóa Môn Nhãn hiệu - Chỉ dẫn địa lý Môn Nhãn hiệu - Chỉ dẫn địa lý Môn Nhãn hiệu - Chỉ dẫn địa lý
5 Môn Thông tin - Tư liệu SHCN Môn Thông tin SHCN Môn Thông tin SHCN Môn Thông tin SHCN
 
Lưu ý: Do một số quy định pháp luật có sự sửa đổi, bổ sung nên các tài liệu nêu trên chỉ có giá trị tham khảo.
Cục Sở hữu trí tuệ