Th 4, 01/08/2018 | 16:48 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trong tháng 8/2018 (miễn phí)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (miễn phí) trong tháng 8/2018 tại Hà Nội ...

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, kỹ năng tra cứu và đánh giá sơ bộ khả năng bảo hộ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, trong tháng 8 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp tập huấn miễn phí như sau:

STT

Tên lớp tập huấn

Thời lượng

Ngày thực hiện

1

Kỹ năng khai thác thông tin sáng chế, đánh giá khả năng bảo hộ và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế

3 ngày

Ngày 22, 23, 24/8/2018

2

Kỹ năng khai thác thông tin nhãn hiệu

1 ngày

Thứ tư, ngày 29/8/2018

3

Kỹ năng khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp

1 ngày

Thứ năm, ngày 30/8/2018

*Sáng 8h30-11h30; Chiều 13h30-16h30

Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Học phí: Miễn phí

Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

Hình thức đăng ký:  Đăng ký trước ngày học ít nhất 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vnnxvinh@noip.gov.vn (đồng thời); hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để xuất trình tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 024.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

Kính gửi: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………....nam/nữ………….....................................

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ………………………………......

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………...........

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..…………………………………………………….................

Email: …………………………………………………………………………………….

Đăng ký lớp học:

1.

2.

3.

Ngày đăng ký:

Phòng Thông tin