Th 4, 30/05/2018 | 11:51 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trong tháng 6/2018 (miễn phí)

Mời các tổ chức, cá nhân quan tâm tham dự các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (miễn phí) trong tháng 6 năm 2018 tại Cục SHTT.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN), giúp bạn đọc tìm kiếm  thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 6 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (miễn phí) như sau:

STT

Tên lớp tập huấn

Tên bài giảng

Ngày thực hiện

1

Hướng dẫn cơ bản về tra cứu thông tin SHCN

Bài 1. Tổng quan về thông tin SHCN;

Bài 2. Tra cứu thông tin sáng chế;

Bài 3. Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp;

Bài 4. Tra cứu thông tin nhãn hiệu. 

Thứ sáu, 08/6/2018

Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

2

Khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp

Bài 1. Quy trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

Bài 2. Giới thiệu Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp theo thỏa ước Locarno;

Bài 3. Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp tại cơ sở dữ liệu của Việt Nam;

Bài 4. Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp tại cơ sở dữ liệu của nước ngoài.

Thứ bảy, 09/6/2018

Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

3

Khai thác thông tin nhãn hiệu

Bài 1. Quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu;

Bài 2. Giới thiệu Bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ theo thỏa ước Nice;

Bài 3. Giới thiệu Bảng phân loại quốc tế về các yếu tố hình của nhãn hiệu theo thỏa ước Vienna;

Bài 4. Tra cứu nhãn hiệu dạng chữ (lý thuyết);

Bài 5. Tra cứu nhãn hiệu dạng chữ (thực hành);

Bài 6. Tra cứu nhãn hiệu dạng hình (lý thuyết);

Bài 7. Tra cứu nhãn hiệu dạng hình (thực hành);

Bài 8. Hướng dẫn một số quy tắc đánh giá tính tương tự của nhãn hiệu.

02 ngày:

Thứ sáu, 15/6/2018

Thứ bảy, 16/6/2018

Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

 

4

Khai thác thông tin và viết bản mô tả sáng chế

Bài 1. Giới thiệu Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (IPC);

Bài 2. Chiến lược tra cứu thông tin sáng chế;

Bài 3. Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;

Bài 4. Tra cứu thông tin sáng chế trên các cơ sở dữ liệu sáng chế của Việt Nam;

Bài 5. Tra cứu thông tin sáng chế trên các cơ sở dữ liệu sáng chế của nước ngoài;

Bài 6. Hướng dẫn đánh giá tính mới của sáng chế;

Bài 7. Hướng dẫn đánh giá tính sáng tạo của sáng chế;

Bài 8. Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế.

02 ngày:

Thứ sáu, 22/6/2018

Thứ bảy, 23/6/2018

Sáng: 8h30 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

 

 

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Học phí: Miễn phí

* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu.

* Hình thức đăng ký: Đăng ký trước ít nhất 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@noip.gov.vn (đồng thời 02 địa chỉ); hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

 

Chú ý: Khi đến Cục SHTT học viên cần đem theo giấy tờ tùy thân để xuất trình tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại 024.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

 

Mẫu Phiếu đăng ký:

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Phòng Thông tin, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………

Ngày sinh: ……………………………..Số CMND: ……………………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………..

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………….

Đăng ký lớp học (tên lớp tập huấn, thời gian):

1.………………….......…………………...... .…………………...... .………………….........ngày...…. tháng ….năm 2018;

2..……………….….... .…………………...... .…………………...... .………………….........ngày ..…. tháng ….năm 2018;

3. ..……………….…...…………………...... .…………………...... .…………………..........ngày ..…. tháng ….năm 2018;

4. ..……………….…...…………………...... .…………………...... .………………….......... ngày.. …. tháng ….năm 2018.

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Cục Sở hữu trí tuệ và của lớp học.

Ngày đăng ký: …………..                            

Phòng Thông tin