Th 2, 14/01/2019 | 11:57 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trong quý I/2019 (miễn phí)

Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp trong Quý I năm 2019...

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong Quý I năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các lớp hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp như sau:

STT

Tên lớp tập huấn

Tên bài giảng

Ngày thực hiện

Thời gian

1

Khai thác thông tin nhãn hiệu

Bài 1. Giới thiệu Bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ Nice; Bảng phân loại nhãn hiệu hình Viên;

Bài 2. Tra cứu thông tin nhãn hiệu (lý thuyết và thực hành).

Buổi sáng 25/01/2019, 22/02/2019, 22/3/2019

8h30 – 11h30

2

Khai thác thông tin kiểu dáng công nghiệp

Bài 1. Giới thiệu bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp Locarno;

Bài 2. Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp (lý thuyết và thực hành).

Buổi chiều 25/01/2019, 22/02/2019, 22/3/2019

13h30 – 16h30

3

Khai thác thông tin và hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế

Bài 1. Giới thiệu bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC;

Bài 2. Sử dụng từ khóa trong tra cứu thông tin sáng chế;

Bài 3. Tra cứu thông tin sáng chế trên các cơ sở dữ liệu sáng chế của Việt Nam và nước ngoài;

Bài 4. Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế.

Buổi sáng 26/01/2019, 23/02/2019, 23/3/2019

 

 

 

 

Buổi chiều 26/01/2019, 23/02/2019, 23/3/2019

8h30 – 11h30

 

 

 

 

 

13h30 – 16h30

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

* Học phí: Miễn phí

* Học viên mang theo máy tính cá nhân để thực hành tra cứu (nếu có).

* Hình thức đăng ký: Đăng ký trước 02 ngày, theo một trong hai cách sau:

- Tới địa chỉ email: phongthongtin@noip.gov.vn và nxvinh@noip.gov.vn hoặc

- Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ hành chính.

Trong trường hợp số lượng học viên đăng ký quá đông, Ban tổ chức sẽ chuyển số học viên đăng ký sau sang buổi học trong tháng tiếp theo (sẽ thông báo tới các học viên qua email).

Chú ý: Khi đến Cục SHTT cần đem theo giấy tờ tùy thân để nộp tại Phòng Bảo vệ.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ, điện thoại 04.38583069 máy lẻ 1428, 1471, 1484.

 

Mẫu Phiếu đăng ký:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN

“Hướng dẫn khai thác thông tin SHCN"

Kính gửi: Trung tâm Thông tin SHCN, Cục Sở hữu trí tuệ

Họ và tên: ……………………………………  nam/nữ…………............................

Ngày sinh: ……………………………....................................................................

Số CMND: ……………………………………………..............................................

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………

Cơ quan:…………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:   ..……………………………………………………................

Email: ………………………………………………………………………………………

Đăng ký lớp học………………….. ngày …. tháng ….năm 2018.............................

Tôi xin cam kết chấp hành các quy định của Cục Sở hữu trí tuệ và của lớp học.

Ngày đăng ký: …………..                            

 

 

Trung tâm Thông tin SHCN