Th 5, 28/02/2019 | 15:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo chiêu sinh khóa học chuyên sâu về sở hữu trí tuệ năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo chiêu sinh khóa học chuyên sâu về sở hữu trí tuệ năm 2019

ở hữu trí tuệ thông báo chiêu sinh khóa học chuyên sâu về sở hữu trí tuệ năm 2019

1. Đối tượng học:
Công dân Việt Nam, đã tốt nghiệp đại học.

2. Thời gian đăng ký học: Từ 20/02/2019 – 31/3/2019.

3. Thời gian học: Từ tháng 04/2019 – 10/2019 vào các buổi tối thứ 3, thứ 5 và cả ngày thứ 7 hằng tuần (các môn học bổ sung kiến thức về pháp luật được tổ chức trong tháng 4/2019, các môn học về sở hữu trí tuệ từ tháng 5/2019 - 10/2019).

4. Địa điểm học: trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

5. Nội dung chương trình học:

(i) Pháp luật sở hữu công nghiệp;

(ii) Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với sáng chế;

(iii) Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp;

(iv) Kỹ năng đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;

(v) Thông tin sở hữu công nghiệp;

(vi) Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;

(vii) Thương mại hóa tài sản trí tuệ;

(viii) Pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả.

Các học viên chưa có bằng cử nhân luật sẽ phải tham gia các môn học bổ sung kiến thức về pháp luật, bao gồm: (i) Lý luận chung về pháp luật; (ii) Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự; (iii) Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính; (iv) Pháp luật thương mại quốc tế.  

6. Giảng viên: 
Các cán bộ có kinh nghiệm của Cục sở hữu trí tuệ và chuyên gia về sở hữu trí tuệ.

7.Chứng chỉ:
Học viên tham gia đầyđủ khóa học và thi đạt các môn học sẽ được cấp chứng chỉ. Chứng chỉ được cấp là một trong những điều kiện cho việc dự thi đại diện sở hữu công nghiệp.

8. Ghi danh và liên hệ (trong giờ hành chính):

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ tư vấn,

Phòng 101 nhà D, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8583069 (máy lẻ 4164),  0243.8586455

 

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Hỗ trợ tư vấn