Th 6, 05/03/2021 | 11:14 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến của WIPO về dịch vụ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ thay thế

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng mời Quý Đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến của WIPO về dịch vụ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ thay thế.

WIPO phối hợp với Chính phủ Singapore tổ chức Hội thảo trực tuyến nhằm giới thiệu về Dịch vụ giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ thay thế (Alternative Dispute Resolution - ADR) của WIPO, qua đó nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ này của các đối tượng quan tâm. 

Thông qua Hội thảo, đại biểu sẽ được lắng nghe các chuyên gia quốc tế hướng dẫn tổng quan về ADR cũng như một số ví dụ thực tiễn về việc sử dụng ADR để giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.

Hội thảo sẽ được diễn ra từ 16h00 - 17h30 (giờ Hà Nội), ngày 24/3/2021.
Ngôn ngữ làm việc của Hội thảo là tiếng Anh.
Các đại biểu có thể tham khảo nội dung dự kiến của Hội thảo ở phía dưới. 
Các đại biểu có thể đăng ký tham dự Hội thảo tại đường dẫn:
https://register.gotowebinar.com/register/6760503786806492684

Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo để các đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham dự Hội thảo./.

Phòng Hợp tác quốc tế