Th 3, 08/01/2019 | 09:39 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

TỜ KHAI SỬA ĐỔI/GIA HẠN/CẤP PHÓ BẢN/CẤP LẠI/CHẤM DỨT/HUỶ BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

Tờ khai sửa đổi/gia hạn/cấp phó bản/cấp lai/chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

TỜ KHAI SỬA ĐỔI/GIA HẠN/CẤP PHÓ BẢN CẤP LẠI/CHẤM DỨT/HUỶ BỎ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ

(Ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

 
 
 
 
 
 
 


Tin mới nhất