Th 3, 13/10/2015 | 09:04 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2013

Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2013 (bao gồm cả đáp án).

Đề kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2013 (bao gồm cả đáp án) có thể tải về tại đây.
Cục Sở hữu trí tuệ