Th 6, 27/05/2005 | 10:21 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

VPĐD Cục SHTT tại Thành phố Đà Nẵng

     Ngày 26 tháng 5 năm 2005, Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ chính thức đi vào hoạt động. Hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường hơn nữa công tác xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà sáng tạo phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan quản lý của địa phương triển khai thực hiện các chính sách và quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trực tiếp tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tư vấn, giải đáp chuyên môn, cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Địa chỉ liên hệ :

     Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  Trưởng Văn phòng: Ngô Phương Trà

  Điện thoại: 0236.3889955
  Fax: 0236.3889977

  Tài khoản phí, lệ phí :  920.01.00.00021