Th 2, 14/01/2019 | 09:13 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 547/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và chính thức đi vào hoạt động ngày 26 tháng 5 năm 2005...

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Văn phòng Miền Trung – Tây Nguyên) được thành lập theo Quyết định số 547/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và chính thức đi vào hoạt động ngày 26 tháng 5 năm 2005, là đơn vị trực thuộc Cục Sở hữu trí tuệ, thực hiện chức năng giúp Cục trưởng thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và sáng kiến tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên (gồm 14 tỉnh: từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên).

Văn phòng Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của các địa phương triển khai thực hiện các chính sách và quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Những nhiệm vụ chính hiện nay là: Trực tiếp tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, thực hiện các giao dịch với người nộp đơn; Tư vấn, giải đáp chuyên môn, pháp lý về sở hữu trí tuệ; Tư vấn, hỗ trợ địa phương quản lý và phát triển tài sản trí tuệ; Cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu; Đào tạo pháp luật về sở hữu trí tuệ theo nhu cầu của địa phương; Tuyên truyền chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hoạt động của Văn phòng Miền Trung – Tây Nguyên góp phần tăng cường công tác xác lập, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà sáng tạo phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. 

Địa chỉ liên hệ:

     Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  Phó trưởng Văn phòng, phụ trách VPĐD: Ngô Phương Trà

  Điện thoại: 0236.3889955

  Fax: 0236.3889977

Email: vanphong3@noip.gov.vn

  Tài khoản phí, lệ phí:  3511.0.1093215.00000 TẠI KBNN ĐÀ NẴNG

 

 Tin mới nhất

Th 6, 27/05/2005 | 10:21 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

VPĐD Cục SHTT tại Thành phố Đà Nẵng

Ngày 26 tháng 5 năm 2005,Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ số 26 Nguyễn Chí Thanh,Thành phố Đà Nẵng. Hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường hơn nữa công tác xác lập,bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp,các nhà sáng tạo phát triển hoạt...

     Ngày 26 tháng 5 năm 2005, Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ chính thức đi vào hoạt động. Hoạt động của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường hơn nữa công tác xác lập,bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà sáng tạo phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trao đổithông tin phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hộivà hội nhập quốc tế. Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan quản lý của địa phương triển khai thực hiện các chính sách và quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trực tiếp tiếp nhận Đơn đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, tư vấn, giải đáp chuyên môn, cung cấp thông tin sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Địa chỉ liên hệ :

     Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

  Phó trưởng Văn phòng: Ngô Phương Trà

  Điện thoại: 0236.3889955
  Fax: 0236.3889977

  Tài khoản phí, lệ phí :  920.01.00.00021