Th 5, 21/01/2021 | 22:22 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đề nghị các Sở KH&CN lập kế hoạch tổ chức và tham dự các hoạt động tập huấn và bồi dưỡng về SHTT năm 2021

Nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý sở hữu trí tuệ của các cơ quan quản lý Nhà nước và nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà sáng tạo tại địa phương, hằng năm, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức các hoạt động bồi dưỡng và phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ (SHTT).

Để chủ động bố trí thời gian, nhân lực tham gia, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng đề nghị các Sở KH&CN lập kế hoạch tổ chức, cũng như tham dự các hoạt động tập huấn và bồi dưỡng về SHTT năm 2021 và gửi trước ngày 08/02/2021 về địa chỉ:

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn – Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 máy lẻ 3238, 0989316536 – gặp chị Mai Chi
Email: trungtamndht@ipvietnam.gov.vn

Toàn văn công văn số 290/SHTT-NĐHT và các phụ lục ngày 18/01/20201 có thể tải tại đây.

Mẫu đăng ký Kế hoạch tập huấn và bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ của các Sở KH&CN có thể tải về tại đây.

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn